An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Uachtarán nua ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ) | Main | Osclaíodh an chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh i gCiarraí ar an Dá Mhíle, Cill Airne, »
Thursday
Oct052017

Osclaítear Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ar scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí í

Tá lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí oscailt Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, Cill Airne, Contae Chiarraí, a fhógairt. Osclaíodh an Réamhscoil go hoifigiúil Dé Luain an 25 Meán Fómhair agus tá deichniúr leanaí rollaithe inti cheana féin.

Dúirt Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna leis an mBord Oideachais agus Oiliúna, gur cúis áthais di gur chomhaontaigh Sharon O’Riordan, bean áitiúil, an tsaoráid phríobháideach nua seo a bhunú agus a reáchtáil. Is as Cill Airne ó dhúchas do Sharon agus tá cónaí uirthi i mBaile Uí Aichir anois. Tá an-dúil ag Sharon le tréimhse fhada anuas ina bheith ag obair le leanaí agus chuir sí cúrsa leibhéal 5 QQI i gCúram Leanaí i gcrích i gColáiste Pobail Chill Airne. Chuir sí leibhéal 6 i gcrích i gColáiste Breisoideachais Chiarraí ansin.

D’oibrigh Sharon gan stad gan staonadh chun Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga a bhunú. Is iad ionadaithe don phobal áitiúil – Tim Horgan, Connie Daly, Lisa Casey agus Sheila O’Donoghue ina measc – a chuaigh i dteagmháil léi ar dtús ar an ábhar, agus tá sí an-bhuíoch díobh as déanamh amhlaidh. Thosaigh sí ag poibliú na Réamhscoile sa Samhradh agus bhí sé soiléir díreach ina dhiaidh sin go raibh riachtanas ag tuismitheoirí áitiúla leis an tseirbhís. Tá lúcháir ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí tacú le freastal ar an riachtanas sainráite sin i measc an phobail áitiúil agus is mórchúis scleondair sa cheantar áitiúil é go bhfuil an Réamhscoil oscailte go hoifigiúil anois.

Is é an fhís atá ag Sharon timpeallacht oideachasúil, spreagúil agus shábháilte a chruthú do na leanaí. Dar le Sharon, ‘Tá sé mar aidhm agam Réamhscoil ar ardchaighdeán a sholáthar do gach leanbh agus dá dteaghlach. Beidh an Réamhscoil ar fáil do gach cuid den phobal agus reáchtálfar i gcomhpháirt leis na tuismitheoirí í.’

Dúirt Ann O’Dwyer go bhfuil ‘an t-ádh ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí gur oscail Sharon O’Riordan, soláthraí cúram sláinte áitiúil, an Réamhscoil ar an láthair chéanna le Pobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle. Cuirfidh an Réamhscoil go mór leis an gclár foriomlán scoile agus tabharfaidh sí a gcéad taithí ar shaol na scoile do leanaí óga freisin.’

Dúirt Catherine Barry, an Príomhoide ar Phobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle, ‘Tá lúcháir orainne i bPobalscoil Náisiúnta an Dá Mhíle baint a bheith againn le Réamhscoil na dTaiscéalaithe Beaga. Is sárdheis í seo do leanaí áitiúla atá in aois réamhscoile taithí a ghnóthú ar an aistriú ó thimpeallacht baile go timpeallacht scoile. Guím gach rath ar Sharon agus ar a dtaiscéalaithe go léir’.

 

Chuaigh tuismitheoirí, ionadaithe pobail agus comhaltaí agus baill foirne Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí i bpáirt le Sharon agus leis na leanaí ag searmanas oscailte na Réamhscoile Dé Luain an 22 Meán Fómhair ag 1:30 p.m.  D’fháiltigh Sharon roimh na daoine a bhí i láthair, a ghuigh gach rath ar a bhfuil i ndán don Réamhscoil agus do na daltaí óga. Thapaigh Sharon an deis chun buíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh leis an bhfiontar a thabhairt i gcrann, lena n-áirítear ionadaithe do phobal áitiúil an Dá Mhíle; Catherine Barry, an Príomhoide; Cúram Leanaí Contae Chiarraí; Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí; Ann O’Dwyer, Stiúrthóir Scoileanna; an Comh. Brendan Cronin; an tAire Brendan Griffin TD; Donna Griffin ó Creative Kids; agus a teaghlach agus a cairde.


Tá an réamhscoil ag glacadh le rolluithe go fóill. Aon duine ar spéis leo a leanbh a rollú sa scoil, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh le Sharon O’Riordan ar 0860594897


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie