An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Glacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagracht as an bhfoirgneamh scoile nua a thógáil do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí. | Main | Uachtarán nua ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Éire (BOOÉ) »
Tuesday
Oct242017

Preasráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) go bhfuil Ionad Breisoideachais agus Oiliúna nua á oscailt sa Daingean.  Is é an tAire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Brendan Griffin, TD, a osclóidh an tIonad Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair ar a 4pm. Tá an tIonad lonnaithe i dTigh na Ríseach, i lár an bhaile agus cuireann sé ar chumas an Bhoird Oideachais seirbhísí breisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil do mhuintir an Daingin agus Chorca Dhuibhne i gcoitinne.  Tá clár leathan Breisoideachais agus Oiliúna ag BOO Chiarraí le breis is 10,000 duine i mbun foghlama go bliantúil.  Baineann na cláir Breisoideachais le Leibhéil 1-6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus san áireamh ansin tá cláracha Litearthachta, cláracha Oideachais Pobail, Filleadh ar an Oideachas, Aosoideachas, cláracha Iar-Ardteistiméireachta, Cláracha Oiliúna agus Príntíseachtaí.

Sular osclaíodh an t-ionad seo, bhí clár litearthachta BOO Chiarraí lonnaithe in oifig i seanscoil na mBráithre ar an Meal.  Anois go bhfuiltear san Ionad nua, beifear ábalta cur le réimse na gclár breisoideachais go mór. Beidh teacht ag foghlaimeoirí agus fostóirí ar na seirbhísí seo go háitiúil anois.

Ag caint ar oscailt an Ionaid, mhaígh an Bainisteoir, Eithne Boland

Táim ana-shásta le hoscailt an Ionaid i dTigh na Ríseach, áit atá á hathchóiriú againn le cúpla mí anuas.  Tá méid áirithe cúrsaí tosaithe san Ionad cheana féin, mar shampla, Bunscileanna Ríomhaireachta, Forbairt Phearsanta, Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile, agus Gaeilge do Thuismitheoirí.  Tá go leor eile cúrsaí, creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe, ag tosú i mí na Samhna i gCúram Sláinte, Scileanna Oifige, Grianghrafadóireacht, Margaíocht Facebook, Gloine Dhaite agus Ealaín Mhósáice, Dearadh Intí, Scéalaíocht, Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Gairneoireacht.  Táimid ag súil le bheith ag obair leis an bPobal agus le Fostóirí chun seirbhísí a sholáthar a fhreastalaíonn ar na riachtanais atá sa cheantar.

Thar na blianta, tá BOO Chiarraí tar éis a bheith ag obair le Scoil Chócaireachta an Daingin, Fáilte Ireland, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí, An Roinn Coimirce Sóisialaí agus go leor comhlachtaí eile atá ag cur cúrsaí ar fáil sa Daingean.  Agus an tIonad seo á oscailt anois, tá fócas agus láithreacht ag an mBord Oideachais i gCiarraí Thiar.

Ag labhairt dó roimh an oscailt, dúirt Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí, Owen O’Donnell,

Tá clár leathan breisoideachais agus oiliúna againn ar fud an chontae ach bhí gá againn le hionad buan i gCiarraí Thiar agus bhíomar ag iarraidh é sin a chur ina cheart le blianta beaga anuas.  An aidhm atá againn ná a chinntiú go bhfuil fáil ag Foghlaimeoirí agus Fostóirí ar ár gcuid seirbhísí go háitiúil.  Is dul chun cinn an-dearfach é seo don mBord Oideachais agus táimid ag súil go dtiocfaidh fás agus forbairt air sna blianta atá romhainn.

Má tá a thuilleadh eolais ag teastáil, téigh i dteagmháil le hEithne Boland, Bainisteoir an Ionaid, ag 066 9152361 nó ag an ríomhphost EBoland@kerryetb.ie.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie