An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Friday
Jan272017

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais Agus Oiliúna Chiarraí don bhliain airgeadais a chríochnaigh 31ú Nollaig 2015 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry. 

Wednesday
Nov302016

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ón tréimhse ocht mí dhéag ó mhí Iúil 2013 go dtí mí na Nollag 2014 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry.

 

Friday
Sep092016

Chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna - Preaseisiúnt

Dé Céadaoin, 24 Lúnasa 2016

Mol Nua do Chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna - eolas suas chun dáta ar chúrsaí Breisoideachais ar fáil in aon áit amháin don chéad uair riamh

Fetchcourses.ie bunaithe ag SOLAS, an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna agus ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann 

Preaseisiúnt

Tuesday
Mar292016

Aonach Oideachais agus Oiliúna

Tá BOO Chiarraí ag cur Aonach Oideachais agus Oiliúna ar siúl Déardaoin 12 Bealtaine in Óstán an Brandon, Trá Lí óna 11am go dtí 7pm. Beidh na gnéithe seo a leanas i gceist sa lá: Taispeántais Scileanna / Seastáin / Cainteanna agus Ceardlanna / Aonad Craoltóireachta Lasmuigh Radio Kerry / Lucht Féachana

Click to read more ...

Thursday
Mar242016

Conradh sínithe ag aistriú úinéireacht an láithreáin d’fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí 

Shínigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) conradh ag an gcruinniú Boird 21 Márta ag aistriú an láithreáin ag Páirc Hawley, Trá Lí, ón gComhairle Contae chun scoil nua a thógáil do Ghaelcholáiste Chiarraí. D'fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna i mí  na Samhna 2015 go gcuirfí san áireamh scoil nua do Ghaelcholáiste  Chiarraí ar Chlár Tógála Scoile na Roinne. Fáiltítear go mór roimh aistriú oifigiúil  an láithreáin ón gComhairle Contae chuig BOO Chiarraí.

Tá 2.7 heicteár sa láithreán agus é lonnaithe i bPáirc Hawley, Trá Lí, agus tá dóchas ag BOO Chiarraí  go mbogfaidh an togra ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile le deontas maoinithe déabhlóidithe. An spriocdháta do thógáil an fhoirgnimh scoile nua ná 2017 mar atá leagtha amach sa Chlár Tógala Scoile a foilsíodh le déanaí.

Gaelcholáiste Chiarraí Preaseisiúint 21.03.2016


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie