Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Chiarraí

“Bhí sé go hiontach go bhfuaireamar an deis amhrán nua a chumadh” (Dalta, Coláiste na Sceilge)

“Bhain m’iníon sult as rud éigin nua a fhoghlaim gach seachtain agus bhain sí taitneamh as na hamhráin a chanadh mar is breá léi a bheith ag canadh!” (Tuismitheoir, C.B.S))

“Bhain mé sult as an druma bongó agus uirlisí eile a sheinm .” (Dalta, Coláiste Pobail Chill Airne)
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Loading...

Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Chiarraí

Tionscnamh um chomhpháirtíocht oideachais ceoil taibhithe a stiúrann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí é is ea Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Chiarraí. Is é is aidhm leis an gcomhpháirtíocht ná rochtain ar chláir taibhithe agus oideachas ceoil ilséanraí ar phraghas réasúnta a leathnú do leanaí agus do dhaoine óga ar fud Chontae Chiarraí.

In 2014, d’fhorbair Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an tsraith ‘Take Note’ de chláir oideachas ceoil taibhithe lena dtriail i gcomhpháirt le hInstitiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, le hOifig Ealaíon Chomhairle Contae Chiarraí, le Seirbhísí Óige Dheoise Chiarraí (SÓDC) , le hEalaín na Gaeltachta agus le roinnt oideoirí ceoil agus eagraíochtaí óige. 


Tá sonraí iomlána maidir le Tionscadal Ceoil Kerry Take Note ar fáil ag  www.kerrytakenote.ie


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie