Scoileanna

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

F

Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta i gCiarraí

Cuirtear Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i gceithre scoil de chuid BOO Chiarraí. Tá réimse leathan cúrsaí iar-Ardteistiméireachta ar fáil agus cáilíochtaí le baint amach ag daltaí a bhfuil oideachas dara-leibhéal críochnaithe acu. Bíonn formhór na ndaltaí a thugann faoi chúrsa iar-Ardteiste faoi aois 23 bliain ach tá fáilte roimh mhic léinn lán-fhásta.
Déantar Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta tar éis don dalta an Ardteist a bhaint amach agus de ghnáth, is cúrsa bliana nó dhá bhliain a bhíonn i gceist. Tá na cúrsaí dírithe ar mhic léinn ar mhaith leo scileanna gairmiúla nó teicneolaíochta a fhorbairt d’fhonn dul le gairm ar leith nó chun bogadh ar aghaidh chuig leibhéal an Ardoideachais.

Suímh na gCúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Tá réimse cúrsaí iar-Ardteistiméireachta ar fáil sna scoileanna seo a leanas. Téigh i dteagmháil leo go díreach, le do thoil, le tuilleadh eolais a fháil nó tabhair cuairt ar na suímh idirlín.

Suíomh

Teagmhálaí

Teileafón

Ríomhphost

Coláiste Breisoideachais Chiarraí Teagmhálaí 066 7121741 Seol Ríomhphost
Coláiste Breisoideachais Chiarraí Thuaidh Teagmhálaí 068 21023 Seol Ríomhphost
Coláiste Pobail Chill Airne Teagmhálaí 064 6632164 Seol Ríomhphost
Coláiste na Sceilge Teagmhálaí 066 9473335 Seol Ríomhphost

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie