Seirbhís Treorach agus Faisnéise Chiarraí d'Aosaigh

 • Ag filleadh ar an oideachas nó ar an oiliúint?

  Labhair linn!

 • Ag athrú treo?

  Labhair linn!

 • Cabhair ag teastáil?

  Labhair linn!

 • Faoi rún, Neamhchlaonta, Cairdiúil & réidh, Saor in aisce.

  Labhair linn!

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Loading...

 

Eolas Fúinn

Eolas Fúinn


Is sinne an tSeirbhís Treorach agus Faisnéise Chiarraí d’Aosaigh (STCA) agus táimid mar chuid de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí), a sholáthraíonn Seirbhís Treorach proifisiúnta agus Seirbhís Faisnéise do dhaoine atá ina dteideal i gCiarraí.

       

 

Ó Chlé go Deas

Angela O'Sullivan - Oifigeach Faisnéise
Rico Stein - Comhordaitheoir agus Treoirchomhairleoir
Ita Lane - Treoirchomhairleoir

Conas is féidir le STCA cabhrú leat?

Tá dhá ghné le STCA
 • Tacaíochtaí Faisnéise
  agus
 • Treoirchomhairleoireacht.
Cuireann STCA na rudaí seo a leanas ar fáil ar bhonn neamhchlaonta, duine ar dhuine:
 • rochtain ar oifigeach faisnéise,
 • treoir oideachais agus oiliúna, agus
 • treoirchomhairleoireacht,
chun cabhrú le daoine roghanna feasacha a dhéanamh i réimsí an oideachais, slí bheatha agus roghanna saoil.

KAGIS Service Leaflet

Cá bhfuil STCA lonnaithe?

STCA, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí,  An Lárphointe, Bóthar John Joe Sheehy, Trá Lí, (trasna ó Stáisiún Traenach Thrá Lí)
Teil : 066 7121300
Ríomhphost: guidance@kerryetb.ie
Suíomh idirlín: www.kerryetb.ie/guidance 

Tacaíochtaí Faisnéise

Tacaíochtaí Faisnéise

Cabhróidh Oifigeach Faisnéise an STCA leat eolas a fháil ar:
 • Roghanna oideachais agus oiliúna 
 • Gairmeacha
 • Maoiniú agus deontais
 • Tacaíochtaí eile d’fhoghlaimeoirí.
Tá Seirbhís Faisnéise STCA ar fáil d’aon duine fásta atá ina gcónaí i gCiarraí.

Ionad Faisnéise STCA

Inár nIonad Faisnéise, tá ríomhairí cliaint ar fáil, chomh maith le heolas ar pháipéar agus ar líne. Más maith leat labhairt lenár nOifigeach Oideachais nó más maith leat cuairt a thabhairt ar an Ionad Faisnéise, cuir glaoch orainn ag Teil: 066 7121300 nó seol ríomhphost chugainn:guidance@kerryetb.ie

 

Treoirchomhairleoireacht

“Cabhraíonn an Treoirchomhairleoireacht le daoine: an saol, a gcuid foghlama agus a gcuid oibre a phleanáil.’

(Fo-choiste Measúnaithe NCGE)

Cé atá i dteideal Treoirchomhairleoireacht?

Go ginearálta, daoine fásta atá ina gcónaí i gCiarraí agus atá: 
 • Ag smaoineamh ar nó ag déanamh cúrsa le BOO Chiarraí*
 • Dífhostaithe agus/nó ag fáil leas sóisialta
 • Nár chríochnaigh scoil an chéad bhabhta 
*Muna bhfuil Treoirchomhairleoir i d’ionad cheana féin.
Tá cáilíocht ghairmiúil ag gach Treoirchomhairleoir in STCA agus tá siad cáilithe le hInstitiúid na dTreoirchomhairleoirí.

Cá bhféadfainn bualadh le Treoirchomhairleoir?

Is féidir coinne duine le duine a fháil ina áiteanna éagsúla ar fud Chiarraí.

 Ionaid Fo-rochtana 

Acmhainní

KAGIS Service Leaflet

Leabharlann Acmhainní TreorachSéanadh:
Ní ghlacann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí le freagracht as cruinneas ná míchruinneas aon ábhair ar shuíomhanna Gréasáin seachtracha.


Maoiniú agus deontais


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie