Saoráil Faisnéise BOO Chiarraí
Cuireann an suíomh idirlín seo réimse eolais faoi BOO Chiarraí ar fáil laistigh de Scéim Foilseacháin.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Shaoráil Faisnéise i mBOO Chiarraí, téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Saorála Faisnéise..
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Saoráil Faisnéise


Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Táimid ag aistriú an tsuímh go Gaeilge faoi láthair.

Beidh sé ar fáil go luath.

Go raibh maith agat.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie