Ionaid Foghlama

Tá roinnt ionad againn ar fud an chontae a fhreastalaíonn ar gach foghlaimeoir, beag beann ar an ngrád ar a bhfuil siad agus ar na riachtanais éagsúla atá acu. Tá cuid de na hionaid sin nasctha lena suíomh Gréasáin féin agus tá raon seirbhísí ar fáil ag cuid eile.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie