Oideachas Aosach & Pobail
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Trá Lí
Coláiste Pobail Thrá Lí


Do gach cúrsa PLC déan teagmháil linn go díreach:

Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh

Dearadh Intí

Teiripe Scéimhe agus Gnó

Staidéar Gnó

Staidéar Rúnaíochta - Riarachán Oifige

Staidéar Rúnaíochta - Leigheas/an Dlí

Díolacháin Mhiondíola

Teicneoir Cuntasaíochta

An Fhoirgníocht

An Innealtóireacht/ an Mhótartheicneolaíocht

Staidéar Ríomhaireachta

Cúramóirí - Cúntóir Cúram Sláinte Pobail

Cúntóir Seomra Ranga

Cúram Leanaí

Cúntóir Cógaisíochta

Staidéar Sóisialta Feidhmeach

Staidéar Altranais

Spórt& Fóillíocht

Scileanna Gníomhaireacht Taistil agus Treoraithe Turas

Maoirseoir Cúram Leanaí

An Iriseoireacht - Nuachtáin & Raidió

Na hIlmheáin - Dearadh Grafaice

Obair don Óige

Staidéar Slándála

Stiúrthóir Oideachas Aosach Mervin Clifford
Teileafón 066 7120848
Facs 066 7129200
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Coláiste Pobail Thrá Lí
An Chlais
Trá Lí
Co. Chiarraí

SDOG Thrá Lí

Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí Ardteistiméireachta agus QQI a ghnóthú astu

Foireann Bainistíochta Mary Sheehy & Jim Crowley
Teileafón 066 712 1041
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost 
Seoladh Teach an Eolais
An Chlais
Trá Lí

Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí Ardteistiméireachta agus QQI a ghnóthú astu

An ArdteistiméireachtQQI Leibhéal 4QQI Leibhéal 5
Stair Éifeachtacht Phearsanta Buantalmhaíocht
Eacnamaíocht Bhaile Gnátheolaíocht Riarachán Gnó
An Mhatamaitic Feidhmchláir Ríomhaireachta Próiseáil Focal
Tíreolaíocht Sábháilteacht san Áit Oibre Seirbhís Tomhaltóirí
Gnó An Chultúracht a Thuiscint Sábháilteacht & Sláinte ag an Obair
Ríomhaireacht Líníocht Ábhair Chomhcheangailte
Béarla    
Ealaín    
     

Ógtheagmháil Thrá Lí

Clár oideachais, oiliúna agus taithí oibre do luathfhágálaithe scoile a chuirtear ar fáil i dtimpeallacht neamhscoile is ea Ógtheagmháil. Is é is aidhm leis ná na príomhscileanna a theastaíonn don bhreisoideachas a fhorbairt chun daoine óga a ullmhú le dul ar aghaidh chuig an mbreisoideachas/an mbreisoiliúint nó chuig an bhfostaíocht.

Comhordaitheoir Ógtheagmhála
An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
Ms. Rena Powell (Comhordaitheoir gníomhach)
Teileafón 066 712 1674
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Address Seirbhísí Óige Dheoise Chiarraí
Sráid Deiní
Trá Lí
Comhordaitheoir Ógtheagmhála
Transforum Alley
Ms. Maaike Verhuizen
Teileafón 066 712 1674
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Seirbhísí Óige Dheoise Chiarraí
Sráid Deiní
Trá Lí

An tSeirbhís Litearthachta, Trá Lí

Comhordaitheoir Maeve Tuohy
Teileafón 066-7124114 / 0867969624
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh
Áras an Phobail,
Croílár na Mistéalach,
Trá Lí,
Co. Chiarraí
Maidir le Eolas Breise

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie