Oideachas Aosach & Pobail
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Lios Tuathail

 


Coláiste Chiarraí Thuaidh


Do gach cúrsa PLC déan teagmháil linn go díreach:

Staidéar Gnó/Rúnaíocht

Teicneolaíocht Foirgníochta

Cúram Leanaí ag a bhfuil Riachtanais Speisialta

Cúram Pobail

Staidéar Altranais

An Ghruagaireacht

Spórt & Fóillíocht

Maoirseoir Cúram Leanaí

Staidéar Cultúrtha & Oidhreachta/An Scríbhneoireacht Chruthaitheach

Cúntóir Saotharlann Eolaíochta Feidhmí

Stiúrthóir Oideachas Aosach Iseult Glynn
Teileafón 068 21023
Facs 068 21361
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Coláiste Chiarraí Thuaidh  
Lios Tuathail
Co. Chiarraí

SDOG Lios Tuathail

Sonraí faoi Chláir 2011/12 – Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí QQI a ghnóthú astu

Comhordaitheoir Rena Liston
Teileafón 068 21023
Facs 068 21361
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphoist
Seoladh Coláiste Chiarraí Thuaidh,
Lios Tuathail
Co. Chiarraí

Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí Ardteistiméireachta agus QQI a ghnóthú astu

QQI LEIBHÉAL 3QQI LEIBHÉAL 5
An Mhatamaitic Cumarsáid
  Dearadh Gréasáin
QQI LEIBHÉAL 4 Leabharchoimeád Láimhe agus Ríomhairithe
Fraincis Próiseáil Focal
Scileanna TF Garchabhair Cheirde
Gnátheolaíocht  
An Mhatamaitic Eile
An Bhitheolaíocht Dhaonna Teastas CETR
Ealaín  
Cumarsáid  
Feidhmchláir Ríomhaireachta  
Éifeachtacht Phearsanta  
Lónadóireacht Mhearbhia  
Freastal ar an Éagsúlacht  
   
   

Ógtheagmháil Lios Tuathail

Clár oideachais, oiliúna agus taithí oibre do luathfhágálaithe scoile a chuirtear ar fáil i dtimpeallacht neamhscoile is ea Ógtheagmháil. Is é is aidhm leis ná na príomhscileanna a theastaíonn don bhreisoideachas a fhorbairt chun daoine óga a ullmhú le dul ar aghaidh chuig an mbreisoideachas/an mbreisoiliúint nó chuig an bhfostaíocht.

Comhordaitheoir Ógtheagmhála Tim O'Connor
Teileafón 068 23744 / 23206
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh 'The Point'
Lárionad Eolais don Ógra
Sráid na hEaglaise Uachtarach
Lios Tuathail

An tSeirbhís Litearthachta, Lios Tuathail

Comhordaitheoir Mary Swaine
Teileafón 068 23866 / 086-7969627
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Oideachas Aosach agus Bunoideachas Lios Tuathail  
58 Sráid an tSéipéil
Lios Tuathail
Co. Chiarraí
Maidir le Eolas Breise

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie