Oideachas Aosach & Pobail
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Cill OrglanColáiste Pobail Chill Orglan


Do gach cúrsa PLC déan teagmháil linn go díreach:
Stiúrthóir Oideachas Aosach Mr. Brian Doolan
Teileafón 066 9761168
Facs 066 9761168
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Coláiste Pobail Chill Orglan
Cill Orglan
Co. Chiarraí

SDOG Chiarraí Theas

Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí Ardteistiméireachta agus QQI a ghnóthú astu

Comhordaitheoir Joe Brennan
Teileafón 066 976 2748
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh An Lóiste,
Sráid an Mhargaidh
Cill Orglan

Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí Ardteistiméireachta agus QQI a ghnóthú astu

QQI LEIBHÉAL 3QQI LEIBHÉAL 5
Cumarsáid Cumarsáid
An Mhatamaitic Ríomhaireachtaí Gnó
Feasacht Tomhaltóirí Próiseáil Focal
Litearthacht Ríomhaireachta Foilsitheoireacht Deisce
Ealaín/Dearadh Péinteáil
Ceardaíocht/Ceirmeacht Líníocht
Corpacmhainn ar son na Sláinte Modhanna Scarbhileoige
Maireachtáil i Sochaí Éagsúil

Modhanna Bunachar Sonraí

Éifeachtacht Phearsanta  
Scileanna Pearsanta & Idirphearsanta  
Scarbhileoga  
Bunachar Sonraí  
Foilsitheoireacht Deisce  
Scileanna Idirlín  
   

QQI LEIBHÉAL 4

 
Cumarsáid  
An Mhatamaitic  
Scileanna TF  
Feidhmchláir Ríomhaireachta  
Líníocht  
Péinteáil  
Éifeachtacht Phearsanta  
Scileanna Pearsanta & Idirphearsanta  
Scileanna Staidéir  
Corpacmhainn ar son na Sláinte  
Taithí Oibre  
   

Ógtheagmháil Chill Orglan

Clár oideachais, oiliúna agus taithí oibre do luathfhágálaithe scoile a chuirtear ar fáil i dtimpeallacht neamhscoile is ea Ógtheagmháil. Is é is aidhm leis ná na príomhscileanna a theastaíonn don bhreisoideachas a fhorbairt chun daoine óga a ullmhú le dul ar aghaidh chuig an mbreisoideachas/an mbreisoiliúint nó chuig an bhfostaíocht.

Comhordaitheoir Ógtheagmhála Mr. Joe Brennan
Teileafón 066 976 2748
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh An Lóiste,
Sráid an Mhargaidh
Cill Orglan

An tSeirbhís Litearthachta, Cill Orglan

Comhordaitheoir Jenny O'Reilly
Teileafón 066-9790765 / 0867969626
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh An Lóiste,
Sráid an Mhargaidh
Cill Orglan
Maidir le Eolas Breise

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie