Oideachas Aosach & Pobail
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Cill Airne

 


Coláiste Pobail Chill Airne


Do gach cúrsa PLC déan teagmháil linn go díreach:
Stiúrthóir Oideachas Aosach John Keane
Teileafón 064 6632008
Facs 064 6632178
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Coláiste Pobail Chill Airne
Cill Airne
Co. Chiarraí

SDOG Chill Airne

Comhordaitheoir Mary O'Connor
Teileafón 064 6637757
Facs 064 6637757
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Seoladh Ivy House
Carrchlós na Sráide Nua
Cill Airne
Co. Chiarraí

Cúrsaí Lánaimseartha ar féidir Cáilíochtaí Ardteistiméireachta agus QQI a ghnóthú astu

An Ardteistiméireacht Cáilíochtaí QQI
An Mhatamaitic Scileanna Fostaíochta - Mórdhámhachtain Leibhéal 4
Béarla Cumarsáid
Fraincis Pleanáil Gairmeacha

 

Stair An Mhatamaitic
Tíreolaíocht Tuiscint ar an Idirchultúracht
Gnó Seirbhís do Chustaiméirí
Bitheolaíocht Éifeachtacht Phearsanta
Gairmthreoir Taithí Oibre
Eile Modúil Eile QQI
Oiliúint Ríomhaireachta (CETR) Péinteáil - Leibhéal 4
Ardchúrsa CETR Corpacmhainn ar son na Sláinte - Leibhéal 4

Foilsitheoireacht Deisce - Leibhéal 4
  Párolla Láimhe agus Ríomhairithe - Leibhéal 5
  Cumarsáid -Leibhéal 5

Dámhachtain Scileanna na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide

Modúl & LeibhéalCód Cúrsa
Cumarsáid – Leibhéal 4 4N0689
An Mhatamaitic - Leibhéal 4 4N1987
Scileanna Teicneolaíocht Faisnéise - Leibhéal 4 4N1125
Feidhmchláir Ríomhaire - Leibhéal 4 4N1112
Foilsitheoireacht Deisce - Leibhéal 4 4N1854
Foilsitheoireacht Deisce - Leibhéal 5  
Taithí Oibre - Leibhéal 4 4N1168
Párolla - Láimhe agus Ríomhairithe - Leibhéal 5 5N1546
Éifeachtacht Phearsanta - Leibhéal 4 4N1132

Ógtheagmháil Chill Airne

Clár oideachais, oiliúna agus taithí oibre do luathfhágálaithe scoile a chuirtear ar fáil i dtimpeallacht neamhscoile is ea Ógtheagmháil. Is é is aidhm leis ná na príomhscileanna a theastaíonn don bhreisoideachas a fhorbairt chun daoine óga a ullmhú le dul ar aghaidh chuig an mbreisoideachas/an mbreisoiliúint nó chuig an bhfostaíocht.

Comhordaitheoir Ógtheagmhála Mr. John Adams
Teileafón 064-6631748
Facs 064-6636770
Seoladh Ríomhphoist Seol ríomhphost chuig John Adams kreception@kdys.ie
Seoladh Ionad Óige KDYS
Cnocán na gCaorach
Cill Airne

An tSeirbhís Litearthachta, Cill Airne

Comhordaitheoir Mary Concannon
Teileafón 064-6636990 / 086 7969625
Seoladh Ríomhphoist Seol Ríomhphost
Maidir le Eolas Breise

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie