BOO Chiarraí

Tá breis is 1000 fostaí ag BOO Chiarraí atá ag obair i Scoileanna agus i saoráidí Oideachais d’Aosaigh ar fud an chontae. Bíonn siad ag freastal ar thart ar 3000 dalta lánaimseartha in iar-bhunscoileanna agus ar thart ar 12000 foghlaimeoir atá ag gabháil do chúrsaí Oideachais Bhreise agus Oiliúna Breise.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Ráiteas Misin

Is é misean Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, i gcomhar le gníomhaireachtaí oideachais agus oiliúna eile agus le comhlachtaí forbartha pobail, sochaí foghlama i gCiarraí a chruthú agus a forbairt a chur chun cinn. Ar an ábhar sin, beidh rochtain orthu siúd a bhfuil cónaí orthu i gCiarraí ar an oideachas agus ar an oiliúint a theastaíonn uathu dá riachtanais phearsanta, shóisialta, chultúrtha, eacnamaíochta agus shibhialta.  

Ár nBunluachanna

Seirbhís do Chustaiméirí

Táimid tiomanta don tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar do na foghlaimeoirí ar fad i gCiarraí. Má bhíonn ceist ar bith agat maidir leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil duit, nó má bhíonn fadhbanna agat leo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag an nasc thíos.

 

Publications

 

 

Prompt Payments and Returns

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie